Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 KULTYWOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU NABÓR NR 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Pełna treść artykułu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRZEZ OSOBY DO 29. ROKU ŻYCIA NR 12/2017

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia.

Pełna treść artykułu

Projekt "Twoja Firma II" WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z realizacją projektu „Twoja Firma II” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, zwraca się z prośbą o zamieszczenie informacji na dot. rekrutacji do projektu stronie www gimny. Plakat informacyjno-rekrutacyjny przesyłamy w załączniku.

Czytaj więcej: Projekt "Twoja Firma II" WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zmiana placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Od 1 października w związku z wejściem w życie ustawy o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (tzw. sieć szpitali) nastąpi zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej. Ich pełny wykaz wraz z adresami i telefonami dla pacjentów można znaleźć na stronie: http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/komunikat-dla-pacjentow,2705.html , która jest aktualizowana na bieżąco.

Czytaj więcej: Zmiana placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej