Czystsze Powietrze

   Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ, panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecność odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowanie, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.).Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy sie tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych - wyroby z recyklingu

wyroby z recyklingu