ĆWICZENIE RENEGADE

W DNIACH 6-8 CZERWCA 2017 ROKU ODBEDZIE SIĘ ĆWICZENIE RENEGADE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW ALARMOWANIA LUDNOŚCI. NADANY ZOSTANIE SYGNAŁ ALARMOWY (SYRENA) DOTYCZĄCY ZAGROŻENIA Z POWIETRZA - TRZYMINUTOWY SYGNAŁ AKUSTYCZNY MODULOWANY. ODWOŁANIE ALARMU NASTĄPI POPRZEZ NADANIE TRENINGOWEGO SYGNAŁU ODWOŁANIA ALARMU, TO JEST TRZYMINUTOWEGO SYGNAŁU AKUSTYCZNEGO CIĄGŁEGO.
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
/-/ Rafał Łysiak