Aktualności

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

   

      Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu. OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

 

logo h red 

Uroczystość odsłonięcia obelisku w Lesie Turskim

    W dniu 6 listopada 2016 r. w Lesie Turskim, odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego lokalizację bazy partyzanckiej Oddziału Armii Krajowej ,,Jędrusie”. Uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie ,,Jędrusie” z Połańca, poprzedzona została mszą świętą w intencji poległych, zmarłych i jeszcze żyjących członków oddziału, odprawioną przez księdza Stanisława Bastrzyka w kościele parafialny w Niekrasowie. Obecni na niej byli dwaj ,,Jędrusie”: Jerzy Rolski pseudonim ,,Babinicz” i Stefan Świerczek pseudonim ,,Lew”. Po poświęceniu i odsłonięciu obelisku delegacje, na czele z posłem Markiem Kwitkiem, radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Markiem Strzałą, przewodniczącym Rady Powiatu w Staszowie Damianem Sierantem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Osiek Rafałem Łysiakiem, złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

uroczysto odsonicia obelisku w lesie turskim 5 20161110 1146716754 Galeria

Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa

Szkolenia dla beneficjentów

    Biuro lokalnej grupy działania - Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza na szkolenia dla mieszkańców obszaru lokalnej grupy działania z zakresu przedsiębiorczości oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych,stowarzyszeń.

Pobierz dokument Plakat-Szkoleń